Trung can nghĩa đảm, công chính liêm minh

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Bích Huyết Thanh Thiên Lưỡng Nghi Trận - Tập 2


Sau khi biết tin Gia Luật Hạo Nam lập lại Thiên Môn Trận, Dương Gia
lại vướng vào khổ nạn, Bao Chửng tức tốc đến Thiên Ba Phủ, hỏi thăm
Dương Gia, sẵn tiện bàn cách chống lại Gia Luật Hạo Nam...


Theo như lời của Công Tôn Sách, Lưỡng Nghi Trận là cách duy nhất
để phá dc Thiên Môn Trận, nhưng chỉ có phu thê giao luyến, đồng
tâm hiệp lực, nhưng ai luyện loại trận pháp này, lành ít dữ nhiều...Cả
Dương Gia lẫn Khai Phong ai cũng lo lắng, suy đi nghĩ lại, cuối cùng
quyết định luyện trận pháp này. Lúc đầu, mọi người định để cho Văn
Quãng và Linh Nhi luyện Lưỡng Nghi Trận, nhưng theo ý của Bao
Chửng và Thái Quân, Quế Anh với Tôn Bảo đã là phu thê hơn 20 mấy
năm, luận võ công và tình cảm, hơn Văn Quãng và Linh Nhi, vả lại
Quế Anh từng đại phá Thiên Môn Trận, nên để Quế Anh và Tôn Bảo
luyện, sẽ thu dc kết quả tốt... nhưng Văn Quãng là khắc tinh của Thiên
Môn Trận, nên cũng cần luyện võ tốt hơn để cùng Dương Gia xuất
binh thảo phạt Liêu- Hạ.

Công Tôn tiên sinh dẫn Tôn Bảo và Quế Anh tới một hang động tuyệt
đẹp, phong cảnh hữu tình, để họ chuyên tâm luyện công... Tất cả ai
cũng mong rằng lần này phải thành công, ko dc thất bại...


Bao Chửng và Thái Quân nhập cung diện thánh, xin Hoàng Thượng
ban lệnh cho Dương Môn Nữ tướng xuất binh đánh Liêu- Hạ, Hoàng
Thượng định đồng ý, nhưng Triều Dương hết mực ngăn cản, còn nói
xỉa Dương Gia, đâm chọt... Ai cũng biết do Gia Luật Hạo Nam dùng
phép, điều khiển Triều Dương, nhưng ko muốn nói ra, sợ hắn gây hại
cho Hoàng Thượng... cuối cùng đành lui về mà bàn kế chống Hạo
Nam lâu dài....

Đón xem tập sau...

Bích Huyết Thanh Thiên Lưỡng Nghi Trận - Tập 1


Mộc Quế Anh và Dương Tôn Bảo rượt theo bọn Liêu, phát hiện thì ra năm xưa Gia Luật Hạo Nam chưa chết, mà quy ẩn sơn động, luyện lại Thiên Môn Trận, cùng với Tây Hạ, hợp sức....
Quế Anh và Tôn Bảo giao chiến với Hạo Nam, tuy thắng nhưng do sơ ý, Hạo Nam dùng ngũ độc u nhật minh, làm Tôn Bảo và Quế Anh ngất xỉu, định ra tay giết nhưng may Địch Thanh đi ngang, kịp cứu Tôn Bảo, Quế Anh bị bắt về phủ của Hạo Nam...
Gia Luật Hạo Nam lúc đầu định ra tay đâm chết Quế Anh, nhưng nghĩ Quế Anh còn giá trị lợi dụng Dương Gia nên chỉ đã thông kinh mạch.
Nói về Dương Gia, Tôn Bảo và Địch Thanh về lại Thiên Ba Phủ, báo cho Thái Quân và mọi người, rồi mời Bao Đại nhân đến cùng bàn cách cứu Quế Anh...Công Tôn Tiên sinh bói một quẻ cho Quế Anh thì thấy lần này, lành ít dữ nhiều, phải cẩn thận, sớm cứu Quế Anh...đang nói chuyện, Hạo Nam tấn công vào, đánh ngất Công Tôn sách, bắt đi, Tôn Bảo cũng bị bắt, Thái Quân và Triển Chiêu rượt theo đánh nhưng ko dc, Thái Quân bị Hạo Nam đánh một chưởng, rồi để lại lá thư dưới chân Bao Chửng, mọi người ko hiểu, tại sao hắn lại để lá thư dưới chân Bao Đại nhân, Sài Quận chúa mở lá thư ra thì trong lá thư viết: " Nội trong 2 canh giờ, nếu k có thuốc giải thỉ Quế Anh, Tôn Bảo và Công Tôn sách sẽ chết, bảo Dương Gia Tướng phải ra ngoại thành cách Tống quốc 50 dặm, khu rừng Hắc Hổ Tán, nhưng nếu có ai đi theo, nhất là người của Khai Phong phủ, tới kẻ nào, giết kẻ đó"
Tất cả ai cũng lo sợ, nhưng đúng giờ Mẹo, cả Dương Gia mình khoác giáp bào, tay cầm Dương Gia Thương, trên tay Thái Quân là Long Đầu quải trượng uy nghiêm lẫy lừng.
Gia Luật Hạo Nam quỷ kế đa đoan, lập sẵn Thiên Môn Trận, gài bẫy Dương Gia....nhưng Dương Gia ko sợ, Thái Quân dùng Long Đầu quải trượng, đánh sập 3 trận đầu, Bát Muội, Cửu Muội hợp lực, Hồi Mã Thương , đánh bại 3 trận sau, Văn Quãng và Linh nhi phu thê giao hảo, tấn công, đánh tan 4 trận còn lại. Còn Sài Quận chúa, sức mạnh phi thường, kết hợp Hồi Mã Giáng Long Thương, đánh nát 2 trận cuối của Thập Nhị sát Thiên Môn Trận...
Gia luật hạo nam vẫn tiếp tục bày Trận Pháp Thiên Môn Trận thiên la địa võng.... bao vây Dương Gia Tướng....
Trong ngục, Công Tôn Sách nói có thể giải cứu cho Quế Anh Tôn Bảo, nhưng phải đồng tâm hiệp lực, lưng chạm lưng, dùng mạch pháp, truyền nội công, đánh tan máu bầm, lưu thông kinh mạch...Sau đó, Quế Anh và Tôn Bảo thoát ra dc, đành bỏ lại Công Tôn Sách đi cứu Dương Gia, sau đó quay lại cứu Tiên Sinh,.....


Gia Luật Hạo Nam không ngờ, Quế Anh và Tôn Bảo 20 năm sau, nội công và võ nghệ lại giỏi hơn 20 năm trước, chỉ thoáng đã hạ dc Thiên Môn Trận, Hạo Nam thất thủ, thoát chạy, Triển hộ vệ đuổi theo cứu Công Tôn Sách, trên đường Hạo Nam bỏ chạy, vì đã hết sức, thấy kiệu của Triều Dương,Địch Thanh và Bao Chửng do triều đình phái tới giúp cho Dương Gia, Hạo Nam để xác mình bên góc rừng, nhập vào Triều Dương, rồi phá tung kiệu bay đi....


Dương Gia và Khai Phong thoát dc lần này, nhưng Thiên Môn trận đây chỉ là mở đầu, sau này kinh khủng hơn gấp ngàn lần, Triều Dương rồi liệu ra sao???  Đón xem tập sau

Bích Huyết Thanh Thiên Lưỡng Nghi Trận

Bích Huyết Thanh Thiên Lưỡng Nghi Trận

Sau khi phát hiện ra một Thiên Môn Trận cực kì lợi hại, lần này, Dương Gia lại chiến tử sa trường, khoác giáp cầm thương, phi mã tử chiến....Khai Phong Phủ lại gặp nhiều oan tình...
Bích Huyết Thanh Thiên Lưỡng Nghi Trận hay còn gọi là BHTT UMG P2.
Nội dung chính:
Dương Gia Tướng, sau khi đánh đuổi bọn Liêu Quốc, đất nước thái bình dc 10 năm, nhà Liêu lại cấu kết Tây Hạ, lần này, Gia Luật Hạo Nam và Lý Nguyên Hạo hợp phái, dàn lại lịch sử Thiên Môn Trận, lại một lần nữa Mộc Quế Anh tái phá Thiên Môn Trận....
Dương Gia hy sinh vì nước, chấp nhận khoác giáp bào, vì quốc vong thân, nhưng triều đình lại ko cảm kích, mà còn nhiều phen nghe lời gian thần, ám hại Dương Gia, mặc cho Khai Phong Phủ Bao Chửng hết lời khuyên can, nhưng Dương Gia trời thương, tuy gặp nguy nhưng lại có hỷ, Mộc Quế Anh lần nữa hạ sinh một nữ hài nhi ngay tại Thiên Môn trận, cùng với Lưỡng Nghi Trận kết hợp, phá chốt Thiên Môn Trận...Đón Xem
BÍCH HUYẾT THANH THIÊN LƯỠNG NGHI TRẬNBÍCH HUYẾT THANH THIÊN U MINH GIỚI - TẬP 16


Sau vụ việc ấy, Hoàng Thượng cảm thấy có lỗi với mọi người, và đã làm một việc mà từ trước tới giờ, người chưa hề nghĩ đến...
Hoàng thượng ra chỉ, mời tất cả người của Thiên Ba phủ và Khai Phong phủ tới Kim Loan điện yết kiến, mời cả Bát Hiền Vương, Dương Thừa tướng, văn võ bá quan hầu triều...Hoàng thượng phong cho Bao Chửng làm Nhất phẩm đương triều, phong cho Triển Chiêu là ngự tiền tam phẩm đới đao thị vệ, phong cho Công tôn sách làm Đại quốc quân sư Khai Phong phủ, Phong thêm chức tước cho Dương Gia, ban tặng tấm bảng: TRUNG QUÂN ÁI QUỐC, ban mười mẩu ruộng, mấy ngàn kho vàng....ban tạ hậu hĩnh, nhưng cả Khai Phong và Thiên Ba phủ đều k nhận, Hoàng thượng lấy lòng cảm phục trước sự công chính của các trung thần, lòng an vui...


Bỗng dưng đang chung vui, một đám thích khách của Liêu quốc xâm pháp, hòng tiêu diệt Hoàng Thượng, cũng may nhờ Dương Gia và Khai Phong phủ giúp đỡ, Hoàng Thượng may dc sống sót, do đỡ một nhát đao đâm cho Hoàng thượng mà Bao Chửng bị thương, Bát Vương Gia và Thái Quân lấy thần khí chấn quốc là HOÀNG KIM GIẢNG và LONG ĐẦU QUÃI TRƯỢNG, đánh đuổi bọn chúng, Quế Anh và Tôn Bảo thoát khỏi Kim Loan Điện và đi tìm hung thủ chủ mưu vụ ám sát này....
Nói về trong cung, hồn Bao chửng xuất nhập, hóa thành Chung Qùy thiên sư, kết hợp với Bát Vương Gia và Thái Quân tiêu diệt bọn Cẩu Liêu, Dương Thừa tướng cùng với Ngự Lâm Quân bảo vệ Hoàng Thượng và Bao Chửng... cuối cùng cũng đánh đuổi dc bọn Liêu...
Mặc khác, Tôn Bảo và Quế Anh đã tìm dc một bí mật, đó là có người biết sử dụng lại Thiên Môn Trận...nhưng ngoài Gia Luật Hạo Nam, thì ai còn có thể làm điều này...
Đón xem tập sau...

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

BÍCH HUYẾT THANH THIÊN U MINH GIỚI - TẬP 15
Tập 15
Sau khi giải Bao Chửng ra Pháp trường, hằng trăm người dân đứng chặn đường, kêu oan cho Bao Đại Nhân, trong triều, mặc cho lời can gián của Linh Nhi, Triều Dương và quần thần...nhưng Hoàng Thượng vẫn nhất mực đòi xử trãm Bao Chửng...Dương Thừa tướng bỗng dưng tới, nói hoàng thượng cứ việc xử trãm Bao Chửng...nhưng ông lại tỏ ra đau buồn...
Ngoài Pháp trường, Dương Gia Tướng và dân chúng đứng xung quanh, khóc và định cướp pháp trường cứu Bao Chửng...nhưng Bao Chửng ko đồng ý...
Rồi trời đánh 3 lần sét...Lần thứ nhất và thứ 2 thì ko sao...nhưng lần thứ 3, sét đánh bể long tọa của Hoàng Thượng và đánh trúng Bao Chửng, và ông đã chết...

Lúc này, Hoàng Thượng mới nhận ra lỗi của mình...và ân hận, Bát Vương gia định ra tay ngăn cản, nhưng đã chậm trễ một bước...Sau đó, cả Dương Gia tướng oán hận hoàng Thượng làm mất trung thần, hồ đồ, nên đã tự sát....cả Triều Dương, Địch Thanh và Linh Nhi...cũng tự sát....


Rồi một người mặt mày hung tợn, tên là Chung Qùy đến bảo Hoàng Thượng nếu hối hận, muốn cứu trung thần, thì phải hy sinh mạng mình...Hoàng Thượng đồng ý...thấy Hoàng Thượng đã nhận ra dc cái sai, nên sau ngày hôm đó, tất cả chết đi sống lại...bình an vô sự và ko một lời oán trách Hoàng Thượng...